Home / سبک زندگی / تاریخ و جامعه (page 16)

تاریخ و جامعه

ژست روشنفکری با چاشنی جانوردوستی!

هفته نامه چلچراغ – مریم عربی: این روزها آن قدر دور و برمان طرفدار حقوق حیوانات و مدافع محیط زیست زیاد شده که خجالت می کشیم بگوییم سرمان به زندگی مان گرم است و کاری به کار حیوانات و طبیعت نداریم. همه یا عضو انجمنی مدافع طبیعت هستند، یا به …

Read More »

تنها بانوی رفتگر ایران

مجله سرنخ – اشکان خسروپور: این گزارش، ماجرای زندگی زنی است که سال هاست روی پاهای خودش ایستاده و نیمه های شب با جارویش به خیابان های نزدیک خانه اش می رود و برای تامین معاش زندگی اش کار می کند. صغری خانم کارآفرین نیست، حتی ماهیانه درآمد زیادی هم …

Read More »

داعش، نسخه اروپایی هم داره!

هفته نامه چلچراغ – مریم عربی: سال هاست که هر چه ترور و وحشت آفرینی و خشونت در این سو و آن سوی دنیا اتفاق می افتد، یکی از گروه های افراطی با ادعای مسلمانی بلافاصله مسئولیت آن را به عهده می گیرد و برای هم کیشان خود رسوایی و …

Read More »

تهران، بهشت سارقان؟!

ماهنامه دنیای زنان: سرقت در چند سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش بیکاری به بزرگ ترین دغدغه پایتخت نشینان تبدیل شده است. با مرور اخبار سرقت ها و آمارهای ارائه شده از سوی پلیس به راحتی می توان دریافت که سرقت های خرد از جمله لوازم خودرو …

Read More »

تاریخچه محله «شهر نو» در تهران

مجله روشن – فرزانه ابراهیم زاده*: روز 28 مرداد 1332، تهران، حوالی میدان گمرک: زنان فاحشه با چوب و چماق، لات ها و اوباش تهران را همراهی می کنند تا به سمت خانه دکتر «محمد مصدق» در انتهای خیابان «کاخ» (فلسطین فعلی) بروند. به آنها گفته شده که در ازای …

Read More »